Kund- och låneregistrets dataskydd

Låntagarens och målsmannens uppgifter lagras i kundregistret. Biblioteket har rätt att registrera kundens personnummer (Dataskyddslagen 1050/2018 §29).

Uppgifterna används endast för att sköta biblioteksärenden. Biblioteket ansvarar för att registret följer den lagstiftning som gäller vid tidpunkten. Kyrkslätts biblioteks kundregister är en del av Kyrkslätts kommuns fritidstjänsters kundregister. Personuppgifter kan endast överlåtas till de instanser som nämns i dataskyddsbeskrivningen för registret. Dataskyddsbeskrivningen för Kyrkslätts kommuns fritidstjänsters kundregister finns till påseende på biblioteket och på https://www.kyrkslatt.fi/dataskydd.

Sök

FISVEN