Admin: installation

Sök

Språk

Admin: behörigheter

Admin: anmälningar

 Översikt
Titel Datum
Namn:  Lånekort:
Anmälare:  Lånekort:

Om Arena

Arena-version: 4.2.1
Byggnummer:
Tid: 2020-06-16 14:11
CS-version: 4.3.0
CS-revision:
CS-tidpunkt: 2020-06-30 11:05
Agency-ID: 246104647
Agency: AFIKIRKKO
ID: 246104751
Membernamn AFIKIRKKO
ID (installation): 246098642
Identifierare (installation): IFI200101
Namn (installation): IFI200101
Id (portal site): 246104880
Identifierare (portal site): PFIKIRKKO
Namn (portal site): PFIKIRKKO