Bibliotekets publikationer

Bibliotekets historik

År 1856 beslöts på sockenstämman att det skulle inrättas ett lånebibliotek. Böckerna skulle i första hand handla om religion och ekonomi. Kapten Gustav Brådd donerade hundra böcker till det tilltänkta biblioteket. Boksamlingen innehöll främst religiösa böcker och facklitteratur.

Från sakristian till cyberspace - Kyrkslätts huvudbibliotek 20 år

Hjalmar Tallberg - smed och berättare

Bibliotekets verksamhetsberättelse

Resultat av konditionsundersökningen i Masaby allaktivitetshus

Sök

FISVEN