angle-left Till lärare i årskurs 7-9

Till lärare i årskurs 7-9

Vill du med dina elever ta del av lässtimulerande verksamhet eller ordkonst? Eller behövs handledning i informationssökning? Skulle ett byte av inlärningsmiljö pigga upp? Välkommen till biblioteket! 

Lärarkort

Du kan skaffa ett separat bibliotekskort för det biblioteksmaterial du behöver för din undervisning. Du kan på förhand antingen fylla i en e-blankett eller skriva ut en blankett som du fyller i och kommer med till biblioteket. Med lärarkortet och PIN-koden kan du smidigt reservera och förnya material på webben. Om du behöver litteratur med ett speciellt tema för ett projekt kan vi skicka böcker till dig och dina elever. Vi står gärna till din tjänst. 

Böcker för alla läsare

Det finns böcker för alla läsare och det finns många olika sätt att läsa på. Biblioteket har lättlästa böcker. På e-bokstjänsten Biblio hittar du många ljudböcker. Celia erbjuder talböcker för dem som av olika orsaker har läshinder.

Boktipslistor, läsutmaningar och annat inspirationsmaterial hittar du under rubriken Boktips och läsinspiration.

Läs- och språkstimulerande verksamhet

Vi satsar på läs- och språkstimulerande verksamhet. I mån av möjlighet erbjuder vi bokprat, bokprovning och skrivarverkstäder. Det finns vissa färdiga tematiska helheter för bokprat och diktverkstäder som du kan boka.

Bokprat:  

 • klassiker
 • finlandssvensk litteratur
 • nordisk litteratur
 • krigslitteratur
 • ungdomsböcker 
 • serier & grafiska romaner

Diktverkstäder:  

 • diktkodning (åk 7)
 • dikt för unga
 • finlandssvenska modernister
 • nyare finlandssvensk poesi
 • nyare samhällsengagerad dikt

Du är alltid välkommen att kontakta oss med frågor och önskemål om verksamhet eller teman.

Informationssökning och källkritik

Vi erbjuder handledning i informationssökning och källkritik. Det går också att boka tid för handledning i biblioteksanvändning inklusive e-biblioteket. Intressanta länkar hittar du under fliken Materialbank.

Kontakt:

Paula Roselius: 040 126 9664, paula.roselius@kyrkslatt.fi

Ungdomsavdelningen i Fyyri: 040 126 9458, lastenkirjasto@kirkkonummi.fi

Mediaavdelningen i Fyyri: 040 126 9872,  mediakirjasto@kirkkonummi.fi

Sök

Språk

FISVEN