angle-left Till småbarnspedagoger

Till småbarnspedagoger

Vi bjuder på en resa in kunskapens och berättelsernas värld.

Kom med din grupp till biblioteket för att söka läsbart, eller be oss på förhand samla ihop material om olika ämnen som ni kan låna. Grupper kan få egna bibliotekskort. 

Om det i din grupp finns barn för vilka vi inte har böcker på deras modersmål ,  kan vi beställa böckerna gratis från Flerspråkiga biblioteket i Helsingfors. 

Daghems- och familjedagvårdsgrupper är välkomna på bibliotekets sagotimmar. Tidpunkterna för sagotimmarna hittar du under evenemang

Bok- och biblioteksleken bekantar förskolebarnen med bibliotekets verksamhet och hur man behandlar böcker. Ditt bibliotek kontaktar områdets förskolegrupper och bjuder in dem till boklek. Med lekens och fantasins hjälp får barnen lära sig hur de kan använda biblioteket.  

Bokbussen Ella kör på dagarna runt till daghem och skolor. Om Ella inte besöker ditt dagis, kan du komma med önskemål om en hållplats också där.  

Kontakta ditt bibliotek: 

Huvudbiblioteket: kirjasto@kyrkslatt.fi / 09 2967 2467  

Bokbussen Ella: kirjastoauto@kirkkonummi.fi / 040 516 4899 

Masaby bibliotek: masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi / 09 2967 2137 

Veikkola bibliotek: veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi / 09 2967 2100 

Sök

Språk

FISVEN