angle-left Boka ett utrymme

Boka ett utrymme

Ska du hålla ett möte eller önskar du ordna ett evenemang och behöver ett utrymme? Boka ett utrymme gratis på ditt bibliotek.

Masaby bibliotek

I Masaby bibliotek finns två utrymmen som kan användas som studie- och läsesal eller som mötesrum. I det ena ryms det 20-30 personer och i det andra 15-20 personer.

I båda utrymmena finns videoprojektor, filmduk och dator. Utrymmena kan användas då personalen finns på plats. Om du vill boka ett utrymme ska du kontakta biblioteket: masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi eller 09 2967 2137

Veikkola bibliotek

Rotkosalen i Veikkola bibliotek kan bokas för möten, att användas som läsesal eller för evenemang. Det ryms högst 40 personer i salen.

I salen finns videprojektor och dator. Det är också möjligt att komma överens om att använda salen då biblioteket är stängt. Om du vill boka utrymmet, ta kontakt med biblioteket: veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi eller 09 2967 2100

Allmänna regler för bokning av utrymmen

Bibliotekets utrymmen är avsedda för icke-kommersiell verksamhet. Tillställningen får inte störa bibliotekets övriga verksamhet eller användare.

Användningen av utrymmena är gratis.

Utrymmet finns till förfogande för den tid som det bokats och tas det inte i bruk inom 15 minuter avbokas det. Efter användningen skall utrymmena lämnas i det skick som de var innan.

Gränsen för hur många personer som samtidigt får vistas i utrymmet får inte överskridas.

Den som bokat utrymmet är ersättningsskyldig ifall användarna skadar fastigheten eller lösöret. Skadan bör omedelbart rapporteras till bibliotekets personal.

Tillställningen fårinte stå i strid med Finlands lag eller med god sed.

Bibliotekets personal har rätt att bestämma hur utrymmena används. Om reglerna inte följs kan biblioteket avbryta tillställningen.

Sök

Språk

FISVEN