angle-left Till lärare på andra stadiet

Till lärare på andra stadiet

Bibliotekets resurser står till ditt förfogande i undervisningen.

Vi hjälper dig gärna att hitta material som du behöver. I det nya bibliotekshuset Fyyri finns många utrymmen att arbeta i. Här finns också en tyst läsesal. Vi erbjuder också läs- och språkstimulerande verksamhet för andra stadiet

Läs- och språkstimulerande verksamhet

Vi satsar på läs- och språkstimulerande verksamhet. I mån av möjlighet erbjuder vi bokprat, bokprovning och skrivarverkstäder. Det finns vissa färdiga tematiska helheter som du kan boka.

Bokprat:  

  • nordiska författare
  • sanna historier
  • berättelser från andra kulturer
  • aktuella böcker
  • klassiker
  • finlandssvenska författare

Workshoppar:  

  • Bilderboksanalys  
  • Hur kan jag närma mig poesi?  
  • Vem är norm? En workshop om könsnormer (i samarbete med Luckan)  

 
Vi ställer vi också upp på annan verksamhet som önskas i mån av möjlighet. Ta gärna kontakt med idéer och frågor.

Informationssökning & källkritik

Vi erbjuder handledning i informationssökning och källkritik. Det går också att boka tid för handledning i biblioteksanvändning inklusive e-biblioteket. Intressanta länkar hittar du under fliken Materialbank.

Lärarkort

Du kan skaffa ett separat bibliotekskort för det biblioteksmaterial du behöver i din undervisning. Du kan på förhand antingen fylla i en e-blankett eller skriva ut en blankett som du fyller i och kommer med till biblioteket. Med lärarkortet och PIN-koden kan du smidigt reservera och förnya material på webben. Om du behöver litteratur med ett speciellt tema för ett projekt kan vi skicka böcker till dig och dina studerande. Vi står gärna till din tjänst.

Kontakt:

Paula Roselius: 040 126 9664, paula.roselius@kyrkslatt.fi

Ungdomsavdelningen i Fyyri: 040 126 9458, lastenkirjasto@kirkkonummi.fi

Mediaavdelningen i Fyyri: 040 126 9872,  mediakirjasto@kirkkonummi.fi

 

Sök

Språk

FISVEN