angle-left Till lärare och studerande på andra stadiet

Till lärare och studerande på andra stadiet

Utnyttja ditt biblioteks resurser i undervisningen och i studier.

Du som studerar har stor nytta av bibliotekets tjänster. Vi ger handledning i informationssökning, vi ger boktips och vi hjälper dig att hitta material till olika uppgifter. Om kursboken som du behöver inte finns på biblioteket, är det möjligt att fjärrlåna den.  

Tysta läsplatser och arbetsro hittar du i bibliotekets mötes- och grupprum.  

Kontaktuppgifter: 

Huvudbiblioteket: kirjasto@kyrkslatt.fi

Masaby bibliotek: masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi

Veikkola bibliotek: veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi

Sök

Språk

FISVEN