Videohandledning

Videohandledning

Videohandledningen visar dig steg för steg hur du använder bibliotekets tjänster på webben och på plats.

Videona är några minuter långa och textade.

Dessa handledningsvideon hjälper dig att använda webbiblioteket på ett mångsidigt sätt:

Logga in på webbiblioteket

Sök material och reservera  

Förnya lån och annulera reservationer  

 

Dessa handledningsvideon hjälper dig med ärenden på biblioteket:  

Avhämtning av reservation

Sök

Språk

FISVEN