angle-left Bibliotekskort

Bibliotekskort

Bibliotekskort skaffar du genom att personligen besöka biblioteket och visa upp ett giltigt identitetsbevis.

Du kan spara dina uppgifter i förväg genom att fylla i formuläret. Du skall godkänna bibliotekets användningsregler för att få kortet. Det första bibliotekskortet är gratis.

För att få ett bibliotekskort bör du ha en adress i Finland. Om du inta har ett finländskt personnummer gäller ditt bibliotekskort för ett år i taget. Skolor, daghem, övriga anstalter eller sammanslutningar kan också få bibliotekskort.

En person under 18 år får bibliotekskortet med skriftligt samtycke av en myndig målsman.

Om du förlorar bibliotekskortet ska du omedelbart anmäla detta till biblioteket. Nytt kort i stället för det förlorade kostar 2 € för barn och 4 € för vuxna.

Sök

Språk

FISVEN