angle-left Ordna ett evenemang på biblioteket

Ordna ett evenemang på biblioteket

Du är välkommen att ordna olika evenemang på huvudbiblioteket och på biblioteken i Masaby och Veikkola.

Allmänna instruktioner för arrangörer 

Boka ett utrymme för ditt evenemang. Uppgifter om bibliotekets utrymmen och hur du bokar dem hittar du på sidan Boka ett utrymme. 

Som arrangör skall du själv sköta om marknadsföring och information. Önskar du synlighet för ditt  evenemang  på bibliotekets webbsidor, är det bara att skicka en färdig text på finska och svenska till bibliotekets e-post. Vi kan också, efter egen bedömning, göra reklam för evenemang i våra infoskärmar. 

Evenemang som ordnas på biblioteket skall vara öppna för alla och icke-kommersiella. Evenemanget skall inte stå i strid med Finlands lag eller mot god sed. 

Kontakt- och tillläggsuppgifter: 

Huvudbiblioteket: kirjasto@kirkkonummi.fi 

Masaby bibliotek: masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi

Veikkola bibliotek: veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi

Sök

Språk

FISVEN