angle-left Läsa på olika sätt

Läsa på olika sätt

Det finns många olika sätt att läsa på. Ljudböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil gör det möjligt för alla att ha tillgång till litteratur.

Vi på biblioteket hjälper dig att hitta det bästa sättet för dig att läsa.

Celias talböcker

Har du på grund av lässvårighet, nedsatt syn eller annan typ av läshinder svårt att läsa en vanlig bok, lönar det sig att prova Celias talböcker. Celia är centrum för tillgänglig litteratur och erbjuder böcker för barn, unga och vuxna.

Du kan registrera dig som Celia kund på biblioteket. Böcker finns att få både som DAISY-skivor och som elektroniska talböcker. Du kan lyssna på böckerna över nätet på din dator, surfplatta eller smarttelefon. Celias talböcker får användas av personer med läshinder.

Vill du veta mera, fråga:

Tilläggsuppgifter på Celias webbsida: www.celia.fi

Ljudböcker

På biblioteket finns också ljudböcker som fritt kan lånas av alla. Vi har ljudböcker i både CD- och MP3-format samt e-ljudböcker.

E-ljudböcker hittar du i tjänsterna Biblio och Ellibs. Du loggar in i dessa med bibliotekskortets nummer och din PIN-kod.

Lättlästa böcker

Lättlästa böcker är för dig som har svårt att läsa och förstå långa texter. Lättlästa böcker är skrivna på ett språk som är lättare än standardspråket. Lättläst är en språkform där innehållet, vokabulären och uppbyggnaden är anpassat till läsaren så att språket blir lättare att förstå.

Lättlästa böcker passar för många olika läsare, t.ex. för dem som skall lära sig finska eller svenska, eller för dem vilka läsning är en utmaning. I biblioteket finns lättläst för barn, unga och vuxna.

Böcker med stor stil

Böcker med stor stil är till för dig som inte ser så bra och har svårt att läsa vanlig tryckt text. Det betyder att bokens innehåll är detsamma men att texten är tryckt med extra stor och tydlig stil.

Bibliotekets personal hjälper dig att hitta storstilsböckerna i ditt bibliotek.

Sök

Språk

FISVEN