angle-left Fjärrlån

Fjärrlån

Material som inte finns tillgängligt i vår egen samling kan beställas som fjärrlån från ett annat bibliotek. Fjärrlåneservicen är avgiftsbelagd.

Du kan beställa t.ex. böcker, tidningar, ljudböcker, cd-skivor och filmer som fjärrlån. Biblioteket som sänder fjärrlånet bestämmer lånetiden samt övriga villkor, som t.ex. om materialet kan ges som hemlån.

Fjärrlånen syns bland dina andra lån i webbiblioteket, men du kan inte själv förnya dem. Önskar du förnya fjärrlånen ta kontakt med biblioteket.

Vi kan avgiftsfritt  beställa böcker från det Flerspråkiga biblioteket för personer med utländska modersmål.

I fjärrlåneärenden ta kontakt:

Huvudbibliotekets fjärrlåneservice: kaukopalvelu@kirkkonummi.fi
Masaby biblioteks fjärrlåneservice: masalan.kirjasto@kirkkonummi.fi
Veikkola biblioteks fjärrlåneservice: veikkolan.kirjasto@kirkkonummi.fi

Fjärrlåneavgifter:

  • Fjärrlån 4 €
  • Fjärrlån från andra länder än Finland debiteras enligt den avgift som leverantören fastställt
  • För kopior av artiklar uppbärs den avgift som det långivande biblioteket fastställt
  • Mikrofilmer (1-6 rullar) 9 €
  • Mikrokort (1-1500 kort) 9 €

Vi uppbär också avgift för fjärrlån som inte avhämtas.

Sök

Språk

FISVEN