angle-left E-tidningar

E-tidningar

Kyrkslätt bibliotek har två e-tidningstjänster i vilka du kan läsa tidningarna som faksimil. På bibliotekets datorer kan du använda den inhemska ePress tjänsten. PressReader med internationellt tidningsurval finns till ditt förfogande var som helst på nätet.

Tidningar

ePress tidningstjänsten innehåller närmare 200 inhemska lokal- och regionaltidningar som kan läsas genast de utkommit. Tjänsten kan endast användas på bibliotekets datorer.

 

PressReader innehåller över 3600 dagstidningar och 3800 tidskrifter och kan läsas som digitala faksimil på webben oberoende av plats. Du loggar in på tjänsten med bibliotekskortets nummer och din PIN-kod.

Så här använder du PressReader (pdf)

Sök

Språk

FISVEN