angle-left E-biblioteket

E-biblioteket

Via bibliotekets e-tjänster kan du läsa eller lyssna på böcker, tidningar och musik eller se på filmer.

Du loggar in i bibliotekets e-tjänster med bibliotekskortets nummer och din PIN-kod. Noggrannare uppgifter om vilka e-tjänster biblioteket kan erbjuda hittar du på E-biblioteket.

Sök

Språk

FISVEN