angle-left Till lärare i grundskolans årskurs 1-6

Till lärare i grundskolans årskurs 1-6

Främja elevernas läsfärdighet och -intresse, biblioteket stöder dig i ditt arbete.

Förstaklassistens bibliotekskort 

Vid läsårets början får alla förstaklassister en ansökningsblankett för bibliotekskort. Blanketten skickas tillsammans med en biblioteksbroschyr och en lista på lästips till skolan. Eleverna bjuds sedan klassvis in till sitt eget närbibliotek eller bokbussen. Under besöket får barnen sitt bibliotekskort och vi berättar hur man använder biblioteket. 

Bokbussen Ella 

Bokbussen Ella kör på dagarna runt till skolor och daghem som inte ligger i närheten av ett bibliotek. Vi hjälper eleverna att hitta passlig läsning till skolarbete och fritid.  

Eftersom det endast ryms en begränsad boksamling i bokbussen, tar vi gärna på förhand emot önskemål på material kirjastoauto@kirkkonummi.fi 

Bokbussens tidtabell finns på bibliotekens öppettider.

Sök

Språk

FISVEN