Asiakas- ja lainausrekisterin tietosuoja

 

Lainaajan ja takaajan tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (Tietosuojalaki 1050/2018 §29).

Tietoja käytetään ainoastaan kirjastoasiointiin. Kirjasto vastaa siitä, että rekisteri on kulloinkin voimassa olevien lakien mukainen. Kirkkonummen kirjaston asiakasrekisteri on osa Kirkkonummen kunnan vapaa-aikapalvelujen asiakasrekisteriä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain rekisterin tietosuojaselosteessa mainituille tahoille. Kirkkonummen vapaa-aikapalvelujen asiakasrekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä kirjastoissa sekä sivuilla www.kirkkonummi.fi/tietosuoja.

Haku

FISVEN