Käyttösäännöt

Kirkkonummen kirjaston käyttösäännöt

Kirjastokortti

Henkilökohtaisen kirjastokortin, lainausoikeuden ja tunnusluvun saat kirjastosta tai kirjastoautosta. Ensimmäinen kirjastokortti on maksuton. Kortin saat, kun esität valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun, voimassaolevan henkilötodistuksen. Kirjastokortin myöntämiseen tarvitaan Suomessa oleva osoite. Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, kirjastokorttisi on voimassa vuoden kerrallaan.

Alle 18-vuotias saa kirjastokortin täysi-ikäisen takaajan kirjallisella suostumuksella. Takaaja on vastuussa alle 18-vuotiaan kirjastokortilla lainatusta aineistosta sekä kirjaston muiden palvelujen, laitteiden ja tilojen käytöstä.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja se on aina esitettävä lainattaessa ja tarvittaessa muulloinkin kirjaston palveluja käytettäessä. Olet vastuussa aineistosta, joka on lainattu kirjastokortillasi. Kirjastokortin katoamisesta on ilmoitettava kirjastoon välittömästi. Et ole vastuussa siitä aineistosta, joka on lainattu kadonneella kortilla sen jälkeen, kun katoamisilmoitus on tehty. Kirjasto asettaa kadonneeksi ilmoitetun kortin käyttökieltoon. Kadonneen kirjastokortin korvaamisesta uudella peritään maksu.

Pidä yhteystietosi ajan tasalla. Yhteystietosi voit tarkastaa ja päivittää kirjautumalla omiin tietoihisi osoitteessa www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi tai ilmoittamalla yhteystietojen muutoksista viipymättä kirjastoon.

Päiväkoti, koulu, muu laitos tai yhteisö saa kirjastokortin vuodeksi kerrallaan. Kortille asetetaan yhteyshenkilö, joka pitää huolta siitä, että korttia käytetään tarkoituksenmukaisella tavalla. Laitoksen tai yhteisön kirjastokortilla saa lainata vastuuhenkilön suostumuksella laitoksen tai yhteisön henkilökuntaan kuuluva.

Kirjastokorttiin tarvitaan tunnusluku, mikäli käytät kirjaston verkkopalveluja, omatoimikirjastoa ja lainausautomaatteja. Tunnusluvun saat kirjastosta tai kirjastoautosta esittämällä kirjastokorttisi. Tunnuslukua ei anneta sähköpostilla tai puhelimessa.

Lainaus, varaus ja uusiminen

Laina-ajat ovat seuraavat

 • yleinen laina-aika 28 vuorokautta
 • lehdet, dvd-levyt, blu-ray-levyt ja liikuntavälineet 14 vuorokautta
 • pikalainat 14 vuorokautta.

Tarvittaessa voidaan käyttää muitakin laina-aikoja. Lainan eräpäivä näkyy lainauskuitista. Voit saada ilmoituksen lähestyvästä eräpäivästä sähköpostiisi, jos olet antanut sen kirjaston asiakasrekisteriin.

Voit uusia lainasi enintään viisi kertaa peräkkäin. Uusiminen ei onnistu, jos aineistosta on varauksia tai olet menettänyt lainausoikeutesi. Lainan voit uusia kirjautumalla asiakastietoihisi verkkokirjastossa osoitteessa www.kirkkonummi.verkkokirjasto.fi. Lainan voi uusia myös kirjastossa, kirjastoautossa tai puhelimitse.

Lainat voi palauttaa joko pääkirjastoon, Masalan tai Veikkolan kirjastoon tai kirjastoautoon.

Voit varata aineistoa Kirkkonummen kirjaston kokoelmasta maksutta. Noudettavista varauksista saat ilmoituksen sähköpostitse, tekstiviestinä tai kirjeitse.

Kuvatallenteiden ja pelien lainauksessa kirjasto noudattaa lakiin perustuvia ikärajoja.

Maksut ja aineiston korvaaminen

Kirjaston käyttö on pääsääntöisesti maksutonta. Maksua peritään kuitenkin myöhässä palautetusta, kadonneesta ja vahingoittuneesta aineistosta sekä kaukopalvelusta. Eräpäivän jälkeen palautetusta tai uusitusta aineistosta peritään myöhästymismaku sekä mahdolliset perimisestä aiheutuvat kulut. Myöhästymismaksut alkavat kertyä neljäntenä päivänä eräpäivästä.

Myöhästymismaksua ei peritä kuitenkaan alle 18-vuotiailta, eikä lastenosaston aineistosta. Perimisestä aiheutuneet kulut veloitetaan kuitenkin asiakkaalta.

Mikäli lainoja ei ole muistutuksista huolimatta palautettu, niistä lähetetään lasku. Laskutusvaiheessa aineistosta on maksettava aineiston korvaushinnan lisäksi laskutuskulut (6 €) ja kertyneet myöhästymismaksut.

Kadonneen tai vahingoittuneen aineiston voi korvata joko maksulla tai vastaavalla aineistolla. Elokuvatallenteita ei kuitenkaan voi tekijänoikeusmaksun vuoksi korvata vastaavalla tallenteella. Vaikka palauttaisit aineiston myöhemmin kirjastolle, kirjasto ei palauta maksamiasi korvauksia sinulle takaisin.

Kirjasto ei ole korvausvelvollinen, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitetta.

Tarkemmat tiedot kirjastossa perittävistä maksuista ja ohjeet aineiston korvaamiseksi löytyvät nettisivuilta.

Lainausoikeuden menettäminen ja palauttaminen

Menetät lainausoikeuden, jos

 • sinulle on lähetetty lasku myöhässä olevasta aineistosta
 • sinulla on maksamattomia maksuja 20 euroa tai enemmän
 • olet kadottanut tai turmellut kirjaston aineistoa

Saat lainausoikeuden takaisin, kun

 • olet maksanut kertyneet maksut ja korvaukset
 • olet palauttanut laskutetun aineiston
 • olet korvannut kadonneen tai turmeltuneen aineiston

Kirjaston käyttöoikeuden menetys

Voit menettää kirjaston käyttöoikeuden määräajaksi, jos huomautuksista huolimatta toistuvasti ja olennaisesti aiheutat häiriötä kirjaston toiminnalle tai vaarannat sen turvallisuutta tai vahingoitat kirjaston omaisuutta.

Kirjaston käyttökielto voi olla enintään 30 päivää. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon voit hakea oikaisua kuntalain mukaisesti. Ennen käyttökiellon antamista sinulla on oikeus tulla kuulluksi. Kiellosta tulee merkintä kirjaston asiakasrekisteriin ja merkintä poistetaan, kun käyttöoikeus palautuu määräajan kuluttua.

Kaukopalvelu

Jos haluamaasi aineistoa ei löydy Kirkkonummen kirjastosta, se voidaan tilata muualta Suomesta tai ulkomailta. Kaukopalvelu on maksullista.

Omatoimikirjaston käyttö

Omatoimikirjaston käyttö edellyttää erillisten omatoimikirjaston käyttösääntöjen hyväksymistä kirjallisesti. Omatoimikirjaston käyttösäännöt löytyvät kirjaston sivuilta.

Asiakas- ja lainausrekisterin tietosuoja

Lainaajan ja takaajan tiedot tallennetaan asiakasrekisteriin. Kirjastolla on oikeus rekisteröidä asiakkaan henkilötunnus (Tietosuojalaki 1050/2018 §29).

Tietoja käytetään ainoastaan kirjastoasiointiin. Kirjasto vastaa siitä, että rekisteri on kulloinkin voimassa olevien lakien mukainen. Kirkkonummen kirjaston asiakasrekisteri on osa Kirkkonummen kunnan vapaa-aikapalvelujen asiakasrekisteriä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa vain rekisterin tietosuojaselosteessa mainituille tahoille. Kirkkonummen vapaa-aikapalvelujen asiakasrekisterin tietosuojaseloste on nähtävillä kirjastoissa sekä sivuilla www.kirkkonummi.fi/tietosuoja

Maksut

Myöhästymismaksut

Myöhästymismaksut alkavat kertyä neljäntenä päivänä eräpäivästä seuraavasti

 • myöhästymismaksu/vrk/aikuisten aineisto/laina 0,20 €
 • myöhästymismaksun enimmäismäärä / laina 6 €
 • myöhästymismaksujen kokonaissumma enintään 30 € / asiakas

Alle 18-vuotiaiden lainaamasta aineistosta sekä lastenosaston aineistosta ei peritä myöhästymismaksua.

Myöhästymismuistutukset ja laskutus

 • 1. Muistutus 3 vrk myöhässä
 • 2. Muistutus 21 vrk myöhässä
 • 3. Muistutus 42 vrk myöhässä
 • Laskutus 60 vrk myöhässä

Mikäli aineistoa ei palauteta 60 vuorokauden kuluessa eräpäivästä peritään seuraavat maksut

 • laskutuskulut 6 € + kertyneet myöhästymismaksut + aineiston korvaushinta

Ensimmäinen ja toinen myöhästymismuistutus lähetetään vain sähköpostitse.

Kaukolaina

 • Kaukolaina 4 €
 • Muualta kuin Suomesta välitetyt kaukolainat laskutetaan lähettävän kirjaston mukaan
 • Kaukopalveluna välitetyt kopiot laskutetaan lähettävän kirjaston mukaan
 • Mikrofilmit (1-6 rullaa) 9 €
 • Mikrokortit (1-1500 korttia) 9 €

Kirjastokortin uusiminen

 • yli 18 v. 4 €
 • alle 18 v. 2 €

Tulosteet ja kopiot

Mustavalkoinen

 • A4 20 snt/sivu
 • A4 40 snt/kaksipuolinen
 • A3 40 snt/sivu
 • A3 80 snt/sivu

Värillinen

 • A4 60 snt/sivu
 • A4 1,20 €/kaksipuolinen
 • A3 1,20 €/sivu
 • A3 2,40 €/kaksipuolinen

Valokuvapaperi

 • A4 70 snt/sivu

Aineiston korvaushintoja

DVD, Blu-ray

 • aikuisten 40 €/kpl
 • nuorten 20 €/ kpl

Lehdet

 • aikuisten 4 €/kpl
 • nuorten 2 € /kpl

Muusta aineistosta peritään laskutusvaiheessa kirjastojärjestelmän tietokannassa oleva teoksen hinta.

Kirjastotoimenjohtaja 30.9.2019

Haku

FISVEN