Hyppää sisältöön

Tapahtumat

Lataan

Viimeksi varatut

442839
Tekijä: Sasaki, Fumio, kirjoittaja
423599
Tekijä: Nordin, Maria, kirjoittaja
430835
Tekijä: Tuominen, Saku, kirjoittaja
454160
Tekijä: Saari, Oskari, kirjoittaja
86989
Tekijä: Saari, Oskari
436359
Tekijä: Sandberg, Erja, kirjoittaja
457847
Tekijä: Liivik, Siim, kirjoittaja
77449
Tekijä: Läckberg, Camilla, kirjoittaja
472707
Tekijä: Abercrombie, Joe, kirjoittaja
454173
Tekijä: Heinonen, Paula, kirjoittaja
470260
Tekijä: Gardell, Jonas, författare
459073
Tekijä: Ilmén, Mika, kirjoittaja
454233
Tekijä: Antikainen, Ari, kirjoittaja
460373
Tekijä: Alapuro, Risto, kirjoittaja
455467
Tekijä: Liksom, Rosa, kirjoittaja
454022
Tekijä: Griffiths, Elly, kirjoittaja
29908
Tekijä: KILPI, EEVA
421144
Tekijä: Griffiths, Elly, författare

Uutuudet

474404
Esine:Uimakortti Esine
Aineistolaji: Esine
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Lasten (5-16 v.) uimakortti. Simningskortet för barn (5-16 år).
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
474445
Kirja:Tamminiemen pesänjakajat Kirja
Aineistolaji: Kirja
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
474395
Kirja:Ruoho laulaa Kirja
Tekijä: Lessing, Doris
Aineistolaji: Kirja
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
455452
Kirja:Se alkoi joutsenesta : sata vuotta arkea ja unelmia Kansallisbaletissa:2021 Kirja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi, englanti
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Hämeenlinna : Karisto, [2021] : Keuruu : Otava Kirjapaino : ©2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Artikkelien kirjoittajat: Eero Hämeenniemi ja yhdeksän muuta. Toimittajat myös kirjoittajia. Artikkelien tiivistelmät englanniksi.
Summaries.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
455491
Kirja:Kuka on Maud Dixon?:2021 Kirja
Tekijä: Andrews, Alexandra, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsingissä : Kustannusosakeyhtiö Otava, [2021] : Keuruu : Otava Kirjapaino : ©2021
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
440494
Kirja:Moi ja soi : muistelmat:2021 Kirja
Tekijä: Tarasti, Eero, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Kustannusosakeyhtiö Teos, [2021] : Viro : Meedia Zone OÜ : ©2021
Muoto: Fyysinen
Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Anna pisteytys Anna pisteytys
454046
Kirja:Tilastotieteen käsikirja:2021 Kirja
Tekijä: Nummenmaa, Lauri, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: [Helsinki] : Tammi, [2021] : ©2021
Muoto: Fyysinen
Lukijalle -- 1. Epävarmuuden vähentäminen -- 2. Tieteellisen tutkimuksen perusteet -- 3. Mittaaminen ja aineisto -- 4. R-ohjelman käyttö -- 5. Tutkimusaineiston peruskäsittely R:llä -- 6. Aineiston kuvaileminen numeerisesti -- 7. Tilastografiikka -- 8. Perusgrafiikka R-ohjelmistolla -- 9. Todennäköisyyslaskenta -- 10. Tilastolliset todennäköisyysjakaumat -- 11. Tilastollinen mallintaminen ja epävarmuuden vähentäminen -- 12. Tilastolliset testit ja hypoteesien testaaminen -- 13. Aineiston valmisteleminen ja käsittely -- 14. Keskiarvojen vertaileminen t-testeillä -- 15. Yksisuuntainen varianssianalyysi -- 16. Useampisuuntainen varianssianalyysi -- 17. Toistettujen mittausten varianssianalyysi -- 18. Epäparametriset menetelmät jakaumien sijainnin vertailemiseen -- 19. Korrelaatiokertoimet -- 20. Kategoristen muuttujien väliset yhteydet -- 21. Yhtäsuuruustestejä erikoistapauksiin -- 22. Lineaarinen regressioanalyysi -- 23. Aikasarja-analyysi -- 24. Elinaika-analyysi -- 25. Mittausten reliabiliteetti ja validiteetti -- 26. Reliabiliteetin vaikutus mittaustuloksiin -- 27. Efektikoko -- 28. Meta-analyysi -- 29. Tilastollinen luokittelu -- 30. Ryhmittelyanalyysi -- 31. Moniulotteinen astekointi -- 32. Pääkomponenttianalyysi -- 33. Faktorianalyysi -- 34. Rakenneyhtälömallit -- Lähdeluettelo -- Liitteet -- Tilastollisia taulukoita.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
456427
Kirja:Suomi Moskovasta nähtynä : suurvaltapolitiikan, sisällissodan ja vallankumouksen leikkauspisteessä 1920-1930:2021 Kirja
Tekijä: Kähönen, Aappo, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi, englanti
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2021. : Turenki : Hansaprint Oy
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Vertaisarvioitu.
Finland through Moscow's eyes, 1920-1930 : at the crossroads of great power politics, Civil War and Revolution.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
460371
Kirja:Suomen ympäristöhistoria 1700-luvulta nykyaikaan:2021 Kirja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Tampere : Vastapaino, 2021. : Tallinna : Tallinna Raamatutrükikoja Oü
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Artikkelien kirjoittajat: Matti Enbuske ja yhdeksän muuta. Toimittajat myös kirjoittajia. Vertaisarvioitu. Sisältää bibliografisia lähdeviitteitä.
Johdanto / Esa Ruuskanen, Paula Schönach ja Kari Väyrynen -- I Osa : Jäljet materiaalisessa maailmassa -- Maankuoren muokkaajat ja muuttajat / Matti Salo ja Esa Ruuskanen -- Rajattoman ilmakehän saastumista ja suojelua / Paula Schönach -- Tuhansien vesien maa / Paula Schönach -- Metsien ja soiden rikkaus ja raivaus / Matti Enbuske ja Esa Ruuskanen -- Kaupunkiympäristöjen historiaa / Ritva Kylli ja Matti Enbuske -- Arktisen ympäristön muutos / Ritva Kylli ja Matti Enbuske -- Tyhjenevä maa - suhde luonnonvaraisiin eläimiin / Tuomas Räsänen -- II Osa: Muutoksen moottorit -- Suomalaisen kulutuksen suuri siirtymä / Esa Ruuskanen ja Jarno Valkonen -- Fossiilisten polttoaineiden aikakauden alku, huippu ja tavoiteltu loppu / Tanja Riekkinen ja Esa Ruuskanen -- Suomalaisen ympäristöajattelun suuntaviivoja valistuksen ajalta 2000-luvulle / Kari Väyrynen -- Ympäristötietoisuuden ja ympäristöpolitiikan institutionalisoituminen / Tuomas Räsänen, Paula Schönach ja Miina Kaarkoski -- Suomi ja ylikansallinen ympäristöyhteistyö / Miina Kaarkoski.
"Suomen ympäristöhistoria 1700-luvulta nykyaikaan" selvittää ihmisen ja muun luonnon välisiä suhteita ja niiden moninaisia muutoksia. Kirja tarkastelee ihmistä osana luontoa tavalla, joka painottaa kulttuurin, yhteiskunnan, talouden, luonnon ja ilmaston monimutkaisia ja ylirajaisia kytköksiä. Viimeisten kolmen vuosisadan aikana ihmisen toiminnan vaikutukset ovat olleet nopeampia, laaja-alaisempia ja kauaskantoisempia kuin koskaan ennen. 1700-luvulta alkaen ihmisten suhde ympäristöön alkoi rakentua yhä monimutkaisemmalla tavalla. Teollistuminen, maailmankaupan kasvu, kaupungistuminen sekä siirtyminen fossiilisiin energiajärjestelmiin on muovannut niin globaalisti kuin Suomessakin elämää ja ympäristöä. Suomi ei kehittynyt irrallaan muusta maailmasta eikä kulkenut täysin erillistä polkua luonnon hyödyntämisessä, vaikka luontopolitiikka olikin pitkälti kansallisessa päätäntävallassa. Ihmisen tavoittelemat ja aiheuttamat aineelliset muutokset ovat ulottuneet kallioperästä ilmakehään ja vesiympäristöistä elonkirjoon. Oman huomionsa kirjassa saavat lisäksi ihmisten käsissä olevat muutosvoimat - kuluttaminen, energiajärjestelmä, ympäristöajattelu ja -politiikka sekä kansainvälinen ympäristönsuojeluyhteistyö.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
470785
Kirja:Ykäänkö vai ykiinkö : highway to hill:2020:[1.] painos. Kirja
Tekijä: Gimara oy, kirjoittaja
Vuosi: 2020
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Painos: [1.] painos.
Kustantaja: [Lahti] : Gimara Oy, 2020. : Helsinki
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Julkaisuun liittyvät dialogi-tehtävät äänitiedostoina SoundCloudissa.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
456311
Kirja:Tulevaisuuden sanat:2021 Kirja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: 202109 : [Helsinki] : Kirjapaja, 2021. : Viro : Tallinna Raamatutrükikoja, 2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Artikkelien kirjoittajat: Jukka Hautala ja 10 muuta.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
457847
Kirja:Fuck you Liivik:2021 Kirja
Tekijä: Liivik, Siim, kirjoittaja
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Kustantaja: Helsinki : Kustannusosakeyhtiö Siltala, [2021] : Viro : Tallinna Raamatutrükikoda, 2021
Muoto: Fyysinen
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
468254
Kirja:Black Peider : tee:2021 Kirja
Tekijä: Tikkanen, Petteri, sarjakuvantekijä
Vuosi: 2021
Kieli: suomi
Aineistolaji: Kirja
Sisältötyyppi: Sarjakuva tai kuvakirja
Kustantaja: Turku : Zum Teufel, [2021] : Viro : Printon Trükikoda : ©2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Tee-Se-Itse -trilogian viimeinen osa.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
450288
CD:2001 - a space odyssey : original soundtrack:1968 CD
Vuosi: 1968
Kieli: ei kielellistä sisältöä
Aineistolaji: CD
Kustantaja: Hamburg : Polydor International GmbH, [1968] : ℗1968
Muoto: Fyysinen
Musiikkia Stanley Kubrickin ohjaamasta elokuvasta 2001: Avaruusseikkailu.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
450327
CD:Lost highway:1996 CD
Vuosi: 1996
Kieli: englanti
Aineistolaji: CD
Kustantaja: [Santa Monica, CA] : Interscope Records, [1996] : ℗1996
Muoto: Fyysinen
Musiikkia David Lynchin ohjaamasta elokuvasta Lost highway.
Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
456638
CD:Mustelma valepuvuissa = Mustelma in disguises:2021 CD
Vuosi: 2021
Kieli: suomi, englanti, viro, venäjä
Aineistolaji: CD
Kustantaja: [Kirkkonummi] : Longkillah, [2021] : ℗2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: "Tribuutti yhtyeelle nimeltä Mustelma = A tribute to a band called Mustelma". Aineisto kotelossa.
CD1: Liian moni koira ulisee, uikuttaa ja tulee neuroottiseksi = Too many dogs yelp, whine and become neurotic -- CD2: Taskussa leipää ja sähköinen puolukka = Bread and an electric lingonberry in my pocket -- CD3: Maapallo pyörii, pyramidit sortuvat = The world turns, the pyramids fall -- CD4: Silmät kädessä, jalat tulessa = Eyes in the hand, feet on fire -- CD5: Miljoonat hermostot, kelluvat tajunnat = Millions of nervous systems, floating conciousnesses.
Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Anna pisteytys Anna pisteytys
461450
CD:Zappa '88 : the last U.S. show:2021 CD
Tekijä: Zappa, Frank, esittäjä
Vuosi: 2021
Kieli: englanti
Aineistolaji: CD
Kustantaja: [Santa Monica, CA] : UMG Recordings, Inc., [2021] : ℗2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Frank Zappa (kitara, syntetisaattori, lauluääni), Ike Willis (kitara, syntetisaattori, lauluääni), Mike Keneally (kitara, syntetisaattori, lauluääni), Robert Martin (kosketinsoittimet, lauluääni), Ed Mann (vibrafoni, marimba, lyömäsoittimet), Walt Fowler (trumpetti, flyygelitorvi, syntetisaattori), Bruce Fowler (pasuuna), Paul Carman (alttosaksofoni, sopraanosaksofoni, baritonisaksofoni), Albert Wing (tenorisaksofoni), Kurt McGettrick (baritonisaksofoni, bassosaksofoni, kontrabassoklarinetti), Scott Thunes (sähköbasso, syntetisaattori), Chad Wackerman (rummut, lyömäsoittimet). Konserttitaltiointi: 25.3.1988, Uniondale, Nassau Coliseum. CD2, raita 7 Konserttitaltiointi: 23.3.1988, Towson, Towson Center. CD2, raita 9 Konserttitaltiointi: 16.3.1988, Providence, Civic Center.
Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
85595
Nuotti:Disney hits [Nuottijulkaisu] : for piano solo:2014 Nuotti
Vuosi: 2014
Kieli: ei kielellistä sisältöä
Aineistolaji: Nuotti
Kustantaja: [S.l.] : Wonderland Music Company : Walt Disney Music Company ; Milwaukee (WI) : Hal Leonard [jakaja], [2014]
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kosketinsoitin.
Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
468513
CD:Sumun läpi = Through the mist:2021 CD
Tekijä: Saariaho, Kaija, säveltäjä
Vuosi: 2021
Kieli: suomi, ruotsi, ranska
Aineistolaji: CD
Kustantaja: [Espoo] : ColoraMaestro, [2021] : ©2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Anu Komsi (sopraano), Pia Värri (piano). Äänitys: 2,-4.1.2021, Kokkola, Keski-Pohjanmaan konservatorio. Laulujen sanat tekstiliitteessä: suomi, ruotsi, ranska (esityskielet), englanti.
Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys Anna pisteytys
468488
CD:Metallica:2021:3CD expanded edition. CD
Tekijä: Metallica, esittäjä
Vuosi: 2021
Kieli: englanti
Aineistolaji: CD
Painos: 3CD expanded edition.
Kustantaja: [Yhdysvallat] : Blackened Recordings Inc., [2021] : ℗2021
Muoto: Fyysinen
Huomautus: Kappaleet julkaistu alun perin v. 1991. Uudelleenmasteroitu. Laulujen sanat tekstiliitteessä. Metallica: James Hetfield (kitara, lauluääni), Lars Ulrich (rummut), Kirk Hammett (kitara), Jason Newsted (sähköbasso). CD3 Konserttitaltiointi: 1991-1993.
CD1: Metallica remastered -- CD2: Riffs, demos, rough mixes, & easy listening music -- CD3: Wherever we may roam.
Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Annettuja pisteitä Anna pisteytys

Henkilökunta suosittelee 📚

451467
Tekijä: Holmström, Janne, kirjoittaja
470866
Tekijä: Gornick, Vivian
421186
Tekijä: Ramqvist, Karolina, kirjoittaja
403724
Tekijä: Porter, Max, kirjoittaja
379735
Tekijä: Louis, Édouard, kirjoittaja
91822
Ru
Tekijä: Thúy, Kim, kirjoittaja
403062
Tekijä: Tokarczuk, Olga, författare
74460
Tekijä: Malmquist, Tom, författare
74881
Tekijä: Holmström, Johanna
36348
Tekijä: Ferrante, Elena
65708
Tekijä: Høeg, Peter
30930
Tekijä: Hermanson, Marie
60557
Tekijä: Leine, Kim
86977
Tekijä: Murakami, Haruki
69611
44883
53717
Tekijä: Vargas, Fred

Arkkitehtuurista

453894
Tekijä: Korpinen, Pekka, kirjoittaja
455505
Tekijä: Aalto-Alanen, Heikki, kirjoittaja
422791
Tekijä: Strömman, Kasper, kirjoittaja, valokuvaaja
425664
Tekijä: Korvenmaa, Pekka, kirjoittaja
392862
Tekijä: Adlercreutz, Eric, arkkitehti, taiteilija, kirjoittaja, kääntäjä
394908
Tekijä: Björkman, Johanna, kirjoittaja
84135
Tekijä: Savela, Sari, kirjoittaja, valokuvaaja
40095
Tekijä: Aalto, Alvar, arkkitehti
87474
Tekijä: Marjamäki, Jouni
91703
Tekijä: Palsila, Kari

Kielivalinta

FISVEN

Facebook

Instagram